На 28 юни 2017 г. в Регионалния исторически музей – Враца бе открита гостуващата изложба на Националния антропологичен музей към Институтa по експериментална морфология, патология и антропология с музей при Българската академия на науките „Погребални практики в нашите земи от Праисторията до Средновековието“.

Изложбата включва девет информационни табла, представящи накратко различните погребални практики, засвидетелствани в нашите земи, както и реконструкции на гробове от Праисторията до Средновековието.