Концертът на Камерен оркестър 432 с произведения от български композитори ще се състои на 13 юли 2017 г., от 19:00 часа, в Големия салон на БАН (ул. „15 ноември“ №1).

Звук, принадлежащ на концертен строй а1 = 432 Hz, срещаме в песните на птиците, в говорната интонация на децата в България, във фолклорната музика (най-ярък пример е „Излел е Дельо Хайдутин“). Концертът се явява експеримент, който цели да представи на аудиторията по-различно трактуване на звуковата материя.

Концертът се осъществява в рамките на научен проект „Интониране и концертен строй а1 = 432 Hz: българска и световна практика, вариантност, въздействия и резултати“ по Програма за подпомагане на младите учени в БАН, 2016 – 2017 г. с финансиране от Министерството на образованието и науката.

Докторантът от Института за изследване на изкуствата – БАН, Иван Янакиев, автор на разработката и организатор на концерта, изказва своята благодарност.

В програмата:

  • Георги Арнаудов – „Вратите на съня II“
  • Стефан Драгостинов – „Зидарска сюита“
  • Красимир Тасков – Адажио за струнни „Glow in the Dark“
  • Корийн Морсинк* – Симфония №1 The Agreekment Symphony“
  • Ясен Воденичаров – „Вазата на Клайн“
  • Николай Бадински – „Абстрактни картини”/трио/
  • Васил Казанджиев – Вариации за струнен оркестър

Единственото чуждестранно име е това на канадско-гръцката композиторка Корийн Морсинк. Тя е включена в концерта със своята първа симфония – „The Agreekment Symphony“ , която композиторката изисква да бъде свирена в концертен строй а1 = 432 Hz.

Вход свободен