Два проекта на Националния антропологичен музей към Института по експериментална морфология, патология и антропология с музей – БАН спечелиха частично финансиране от Министерството на културата в рамките на конкурсната сесия за проекти в областта на музейното дело и изобразителните изкуства за 2017 г.

Проектите предвиждат създаване на временна изложба „Болест и лечение през вековете по българските земи” и изграждане на „Учебен музей – моето тяло“. Целта е чрез подходяща визуализация посетителят да се запознае с важни страни от устройството и функционирането на човешкото тяло, еволюцията му през вековете, здравословните проблеми на нашето съвремие, обусловени от начина ни на живот. Реализацията на „Учебен музей – моето тяло“ ще стартира с учебната 2017/2018 година и първоначално ще включва следните образователни програми:

  • „Пътят на човека“ (насочена към възрастова група 13 – 17 г.)
  • „Човешкото тяло“ (насочена към възрастова група 9 – 18 г.)
  • „За зъбките“ (насочена към възрастова група 5 – 6 г.)