Председателят на БАН акад. Юлиан Ревалски и кметът на Столична община Йорданка Фандъкова ще посетят утре, 19 юли, в 14.15 часа разкопките на раннонеолитното селище Слатина в София. На място те ще се запознаят с последните открития, направени през настоящия археологически сезон. Проучванията се извършват от екип археолози от Националния археологически институт с музей – БАН, ръководен от чл.-кор. Васил Николов.

Селището Слатина има обща площ 300 декара и се намира на територията на научния комплекс на БАН на ІV км. Според археолозите то датира от периода 6 000 – 5 500 г. пр. Хр. и е едно от най-ранните селища в Югоизточна Европа, населено от първите земеделци и скотовъдци на континента.

Проучванията на селището са започнати от чл.-кор. Николов през 1985 г. и продължават до 1997 г. През 2013 г. са подновени по идея и с финансиране на Столична община. Резултатите от археологическите разкопки на Слатина се изучават в редица чужди университети.