Институтът по органична химия с Център по фитохимия към БАН обявява конкурс за награда „Акад. Богдан Куртев“ за научно постижение в областта на органичната химия“. Наградата се присъжда на български учен за научно постижение за периода 2015-2017 г. във всички области на органичната химия, извършено в България самостоятелно или в съавторство с ясно очертан личен принос на кандидата. Наградата ще се връчи на тържествена церемония през месец ноември във връзка с Деня на народните будители.

Срокът за подаване на документите е до 17.00 ч. на 15.09.2017 г., по електронен път на: office@orgchm.bas.bg

Условията, статутът и правилникът на конкурса са обявени на интернет страницата на ИОХЦФ-БАН www.orgchm.bas.bg/downloads/NBK