Инициативата е с фокус върху съвременните методи за изследване на наноматериалите

В периода 8 – 13 октомври 2017 г. в “Дом на учения” – БАН, София ще се проведе Международна школа по фундаментална и електронна кристалография, на която ще се представят основните понятия и категории на кристалографията, както и възможностите за получаване на кристалографска информация за материалите посредством един от съвременните методи за изследване на наноматериалите – електронната микроскопия. Курсът лекции и упражнения ще бъде воден от учени с международен авторитет в областта на трансмисионната електронна микроскопия, електронната кристалография и теоретичната и математическа кристалография: проф. Йоук Хадерман от Университета в Антверпен, Белгия, проф. Масимо Несполо от Университета на Лотарингия, Франция и проф. Моис Аройо, от Университета на Баската провинция, Испания.

Организатори са Институтът по оптически материали и технологии – БАН, Институтът по минералогия и кристалография – БАН, Институтът по обща и неорганична химия – БАН и Факултетът по химия и фармация на СУ „Св. Климент Охридски”.

Информация за програмата може да бъде намерена на: http://www.bgcryst.com/em2017/