Световноизвестният ветроходен кораб на „Greenpeace“ – „Rainbow Warrior“ акостира в България от 5 до 14 август 2017 г. Поводът е кампанията на организацията срещу замърсяването на моретата с пластмасови отпадъци „Свободни от пластмаса“. След няколкодневен престой в Бургас, плавателният съд хвърли котва във варненското пристанище, отваряйки врати за посетители. На борда на кораба се проведе пресконференция с участието на експерти от Института по океанология – БАН.

Заместник-директорът на института доц. д-р Валентина Тодорова подкрепи кампанията за намаляване на пластмасови изделия за еднократна употреба. Тя учточни, че проблемът със замърсяването води до негативни въздействия върху морската екосистема и човека, наблюдавани десетилетия след попадането на отпадъците в околната среда.

Институтът по океанология – БАН изпълнява ангажиментите на България по прилагане на две ключови европейски директиви (РДВ и РДМС), свързани с мониторинга на екологичното състояние на морската околна среда. В разработената мониторингова програма по РДМС като една от качествените характеристики на околната среда са включени морските отпадъци. Започналият през 2017 г. мониторинг ще даде възможност за получаване на обективна информация за замърсяването с пластмаси и други отпадъци в българската акватория на Черно море.