От 6-ти до 10-ти септември 2017 г. в Института по механика при Българската академия на наукитe ще се проведе 13-ти Национален конгрес по теоретична и приложна механика (13’NCTAM). Конгресът се организира от Националния комитет по теоретична и приложна механика и Института по механика при БАН – значимо научно събитие, с участието на български и чуждестранни учени и инженери. Доклади ще изнесат международно признати учени от Русия, Германия, Италия, Полша, Румъния, Турция, Аржентина, Бразилия, Казахстан, Иран и Виетнам.

Събитието има за цел да даде на изследователите възможност да представят най-новите си научни резултати, да обсъждат нови идеи и да създават база за бъдещо сътрудничество. Темите на конгреса включват обща механика, механика на деформируемото твърдото тяло, механика на флуидите, биомеханика и други свързани области.

По време на събитието ще бъдат връчени няколко награди и отличия, между които наградата от проведения конкурс за най-добър млад механик 2017 г. на Националния комитет по теоретична и приложна механика (учредена и финансирана от акад. Ячко Иванов).

Конгресът ще бъде съпътстван от изложба на картините на доц. д-р Бану Давун от Турция. Тя е участвала в много национални и международни симпозиуми, конференции, изложби и семинари за изобразително изкуство в редица страни. Ще бъде представен и спечелилия престижна награда филм на режисьора Степан Поляков „Имало едно време … Три Царства”.

Спонсори на събитието са Фонд „Научни изследвания“, „Федерация на научно-техническите съюзи“, “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, „Спесима” ООД, „Химически продукти“ ООД и „Пролаб Инструментс“ ЕООД. 

Повече информация относно програмата вижте на: http://nctam2017.imbm.bas.bg/