От 5 до 8 септември 2017 г. в представителни карстови райони в Северна България ще се проведе Пътуващо училище за карста. То се организира от Експерименталната лаборатория по карстология на НИГГГ-БАН и е част от дейността „Иновативно образование чрез карста” в общоакадемичния проект „Въвеждане на съвременни методи в образованието и работата с младите таланти“ (2017-2018, № ДСД-2/05.04.2017 г.).

За участие в Пътуващото училище са поканени учители и ученици от София и страната, които са заявили интереси към карста. Обучението ще се проведе от експерти-карстолози на НИГГГ-БАН и гост-лектори.

Пътуващото училище е ефикасна форма за прилагане на изследователския подход в обучението. Маршрутът от около 700 км включва почти всички видове карстови форми (повърхностни и подземни). Карстовите геосистеми, в които ще се проведе обучението, са моделни на НИГГГ-БАН и са оборудвани с научна инфраструктура, включително за постоянен инструментален мониторинг.

Участието на учители по 6 учебни предмета ще даде възможност на базата на карстовата тематика да се потърсят и изградят основите на междупредметни връзки, които да продължат да се надграждат с нови инициативи. Изборът на карста за теренно обучение чрез Пътуващо училище не е случаен. Този природен феномен е широко разпространен в България (1/4 от нейната територия), но неговата същност и специфика продължават да бъдат слабо познати на обществото.