Българската академия на науките съобщава, че на 02 септември 2017 г. на 80 години почина академик Камен Стефанов Куманов. Академик Куманов е основател и ръководител на секция „Липид-биологични взаимодействия“, научен секретар и по-късно директор на Института по биофизика при БАН. Той е един от най-изтъкнатите български учени с изключителни постижения в областта на биохимията на липидите и мембранологията.

Научните му приноси са свързани с изучаване на метаболизма на липидите в различни животински клетки в норма и в патология и по-точно с изясняване на състава, модификацията и структурната организация на клетъчните мембрани, при което установява зависимостите между активността на анаболни и катаболни ензими на липидния обмен.

Автор е на стотици научни трудове и няколко монографии с много цитирания в световната научна литература. Висока оценка за неговите научни постижения е удостояването му с престижното звание „Доктор хонорис кауза“ на университета „Пиер и Мари Кюри“, Париж.

За големите му постижения в науката е удостоен с много национални и международни награди и отличия. Като признание за цялостната му научна дейност през 2003 г. е избран за академик на БАН. В продължение на години беше председател на Отделението за биологични науки при САЧК.

 

ПОКЛОН ПРЕД ПАМЕТТА НА АКАДЕМИК КАМЕН КУМАНОВ

 От Ръководството на БАН и Събранието

на академиците и член-кореспондентите на БАН

  Поклонението ще се състои на 8 ми септември 2017 г. (петък) от 11.00 ч. в Ритуалната зала на Централните софийски гробища.