Между 28 и 31 август в Творческия дом на БАН до гр. Варна се проведе международна философска конференция на тема „Съвременната философия – проблеми, тенденции и перспективи“. Форумът беше организиран от Института за изследване на обществата и знанието в сътрудничество с чуждестранни партньори.

Докладите бяха разпределени в шест тематични панела, като целта на отделните работни сесии беше да се очертаят конкретните предизвикателства и задачите, които днешният свят поставя пред всяка от основните философски дисциплини – от логика, онтология, философия на науката, през политическа философия и философия на религията, до естетика, философия на образованието и сравнителна философия.

Тема на дискусиите беше ролята на философката рефлексия и аргументация в публичния дебат на днешния глобализиран и едноременно разкъсван от тежки икономически, религиозни, цивилизационни и др. конфликти свят. Въпреки динамичните промени през последните десетилетия и водещата роля на технологиите в нашия век, философията все още има какво да каже по актуалните проблеми на човечеството.

Участниците във финалната дискусия се обединиха около идеята международната философска общност да вземе присърце тези проблеми и да насочи усилията си към това да даде своя специфичен принос за решаването им.