Двадесет и втората Международна школа по ядрена физика и приложения се провежда от 10 до 15 септември 2017 г. в курортния комплекс „Златни пясъци“. Тя е организирана от Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика на Българската академия на науките. Основната цел на школата е да стимулира дейността на българските учени, работещи в областта на ядрената физика. Изследователи от Англия, България, Италия, Германия, Румъния, Русия, Франция и Япония обсъждат актуални изследвания в областта на екзотичните ядра и техните свойства, ядрената структура, ядрените реакции, производството на свръхтежки елементи, приложения на ядрените методи в други научни области, бъдещи инфраструктурни проекти и др.

Програмата на школата включва доклади на изтъкнати учени и презентации на млади колеги. Пълната програма е публикувана на интернет страницата на мероприятието: http://www.inrne.bas.bg/international-school-varna/

Очаква се по време на школата да се разискват и перспективи за съвместни изследвания в областта на теоретичната и експерименталната физика и сътрудничеството в изграждане на Националния циклотронен център.

Докладите, представени на конференцията, ще бъдат публикувани в Journal of Physics G, Conference Series.