Ден на отворените врати ще се проведе на 22 септември 2017 г. (петък) в праисторическия солодобивен и градски център Провадия-Солницата. Председателят на Българската академия на науките акад. Юлиан Ревалски ще посети праисторическия комплекс Солницата и ще се запознае с работата на археологическия екип за тази година.

Проучванията на комплекса започват през 2005 г. и се провеждат всяка година – досега 13 археологически сезона от голям екип от Националния археологически институт с музей на БАН и Историческия музей в Провадия под ръководството на чл.-кор. Васил Николов.

От 8:00 до 14:00 часа посетителите ще могат да разгледат останките на най-стария солодобивен център в Европа (5500 – 4250 г. пр. Хр.), превърнал се в първия праисторически градски център на нашия континент (4700 – 4250 г. пр. Хр.), укрепен с каменна крепост.

Уникалният комплекс се състои от производствен солодобивен център с обредни ями, неукрепено и последващо укрепено с каменни стени селище (цитадела), ритуално поле (ямно светилище), некрополи и засега неизследван производствен керамичен център. Заема площ около 300 дка. Всичко това го определя като един от най-значимите праисторически обекти в Югоизточна Европа. Установен е и „владетелски дом“ на местен тракийски аристократ от ІІ – І в. пр. Хр.

 Комплексът се намира близо до съвременния град Провадия, в двора на „Провадсол“ АД.

Снимка: https://www.facebook.com/Provadia.Solnitsata/