Проф. д.ф.н. Иван Младенов и д-р Александър Феодоров от Института за литература канят изследователи от всички области на хуманитаристиката, както и техни гости, чийто фокус на изследване е предимно върху методологически проблеми, да участват в семинара НЕ/СЪСЕДНИ ПОДХОДИ В ХУМАНИТАРИСТИКАТА. Семинарът е част от едноименния научноизследователски проект на Феодоров – Младенов по програмата за подпомагане на младите учени в БАН – 2017 г.

Откриването на замисления като текущ семинар е на 25 септември от 14.00 часа в малкия салон на Института за литература, когато ще се представят гости от Словения. Според заявките за участие, които ще се приемат постоянно, ще се уточняват датите на провеждане. За изпращане на заявки за участие и информация за провежданите срещи, моля, обръщайте се към д-р Феодоров (a.n.feodorov@gmail.com).

Когато при различни мислители откриваме поразителни сходства, знаем ли на какво най-често се дължи това? Философските концепции на двама автори може да са различни,  въпреки това е възможно те да стигнат до много близки изводи. Не ги ли обединява една същностна за мисленето „припомнена чуждост“? Какво представляват родствените методи, определени от нас като „нито съседни, нито сходни, а произхождащи от едно мисловно тяло“? Споменно познати, но несвойствени за основната теория. Защо предпочитаме да говорим за подходи, а не за теории? Теориите са a priori статични, докато подходът или системата от подходи са пъргави и пригодими към нови открития, към самокоригиране и самоусъвършенстване, без да губят идентичността си. Наричаме новата методология „не/съседни подходи в хуманитаристиката“, защото така синтетично назоваваме триадата от съседни, несъседни и нито съседни, нито несъседни методи за изследване на широк спектър културни, литературни и философски проблеми.