От 26 до 28 септември 2017 г. под патронажа на ЮНЕСКО в к.к. „Златни пясъци“ ще се проведе XXVII Международна конференция на дунавските страни по „Хидроложко прогнозиране и хидроложки основи на управлението на водите“ (Conference of Danubian Countries On the hydrological forecasting and hydrological bases of water management – DC2017). На нея ще се представят водещи научни и научно-практически разработки, национални и международни проекти и др. в областта на хидрологията от над 187 автори от 19 страни.

Основни организатори са Национален институт по метеорология и хидрология към Българската академия на науките и Национален комитет към Международната хидроложка програма на ЮНЕСКО.

Конференцията ще открие председателят на Българската академия на науките акад. Юлиан Ревалски.