Председателят на БАН акад. Юлиан Ревалски посети археологическия комплекс Провадия – Солницата, проучван от голям екип на Националния археологически институт и музей на БАН и Историческия музей в Провадия. Благодарение на тези интензивни  изследвания с участието и на чуждестранни специалисти, Провадия – Солницата се очерта през последните години като един от знаковите за европейската праистория археологически паметници.

По традиция в края на археологическия сезон екипът, ръководен от чл.-кор. Васил Николов от НАИМ – БАН, обявява Ден на отворени врати и кани всички любители на древността да го посетят и да се запознаят на място с новите открития. Тази година той съвпадна с празничния 22 септември – Ден на независимостта на България.

Повече от 1300 посетители, сред които и от чужбина, посрещна екипът археолози в Провадия – Солницата. Те разказваха за значението на най-стария солодобивен и градски център в Европа, който проучват от 13 години, направиха ги съпричастни към теренната работа и им показваха разкритите и реставрирани части от първата каменна крепост на Стария континент, изградена и съществувала между 4700 и 4250 г. пр. Хр. Особен интерес сред гостите, които получаваха сертификат за посещение на Провадия-Солницата, предизвикваха съоръженията за добиване на сол и останките от изгорени къщи с много запазени керамични съдове и други предмети в тях.

Академик Ревалски се срещна с ръководителя на „Провадсол“ АД инж. Иво Божидаров ( фирмата, на чиято територия се намира комплексът ) и благодари за подкрепата към археологическия екип на чл.-кор. Васил Николов.  Председателят на БАН беше информиран от кмета на Община Провадия инж. Филчо Филев за хода на работата по социализацията на праисторически комплекс Провадия-Солницата и идеята за създаване на Музей на солта в Провадия.