Проблемите, които срещат младите хора при прехода от образование към заетост, ще бъдат обсъдени на международна научна работна среща, която ще се проведе на 6 октомври 2017 г. Дискусията се организира от Института за изследване на обществата и знанието – БАН в партньорство с представители на университети и изследователски организации от девет европейски държави. Работната среща е част от проект NEGOTIATE („Договаряне на възможностите за преодоляване на несигурността в ранните трудови кариери и изключеността от пазара на труда в Европа“), финансиран по програма Хоризонт 2020 на Европейския съюз.

Проектът се фокусира върху младежката безработица, ефектите на несигурността при започване на първа работа върху живота на младите хора и възможностите за тяхното преодоляване. За първи път ще бъдат представени резултатите от допитване до работодателите за наемането на нови служители от България, Швейцария, Норвегия и Гърция, за различни професии и браншове – банково дело, информационни технологии, медицински сестри, механици и сервитьори.

Работната среща ще се проведе на 06 октомври 2017 г. от 14:30 ч. в конферентната зала на Министерството на труда и социалната политика. За участие са поканени представители на изпълнителната власт, работодателските и синдикалните организации, журналисти. Заявки за участие в срещата се приемат до 29.09.2017г. на е-мейл: institutesk@gmail.com

Повече информация за самия проект може да намерите на адрес: http://issk-bas.org/negotiate/, също и на https://blogg.hioa.no/negotiate/.