Двадесетата Международна школа по вакуумни, електронни и йонни технологии (ВЕЙТ) се провежда  в Созопол от 25 до 29 септември. Школата има 40-годишна история и традиции сред престижните международни научни конференции по тази тематика. Организатор на форума е Институтът по електроника при БАН, а съорганизатор за настоящата година е Холандският институт за фундаментални изследвания в енергетиката, Айнховен, Холандия.

Лекции ще изнесат 31 изтъкнати учени от Австрия, Англия, България, Германия, Португалия, Румъния, Русия, САЩ, Словения, Сърбия, Франция, Холандия, Чехия и Швеция. Участниците в школата ще представят за обсъждане свои оригинални научни резултати на три постерни сесии, ще бъдат представени около 102 доклада и 12 устни доклада на млади учени.

Повече информация ще откриете на страницата на събието http://www.veit.dir.bg/. Докладите, представени на конференцията, ще бъдат публикувани в Journal of Physics С, Conference Series.