От 6 до 8 октомври 2017 г. в Ивайловград ще се състои XII Годишна научна конференция на Съюза на астрономите в България. Програмата включва научни сесии с доклади и постери, посветени на най-новите изследвания на българските астрономи в областта на звездната астрофизика, Слънчевата система, методиката на обучението по астрономия. В рамките на конференцията ще бъдат изнесени публични лекции и демонстрационни астрономически наблюдения за обществеността на града. Всяка година в конференцията участват астрономи от България и чужбина, студенти и любители астрономи.

Съюзът на Астрономите в България е неправителствена организация, която обединява професионални астрономи, учители, работещи в народните обсерватории и планетариуми, астрономи-любители. Активна част от членовете й са учени от Института по астрономия с Национална астрономическа обсерватория, БАН. Основна цел на съюза е да съдейства за развитието на астрономията и повишаването на нейния обществен престиж.