Под егидата на Председателя на БАН и със съдействието на Българската академия на науките на 6 октомври 2017 г. (петък) от 14.00 ч. в Големия салон на БАН (ул. „15-ти ноември“ № 1) ще се открие XXI Сесия на Балканските медицински дни, на тема: „Здраве и Дълголетие на Балканите“.

Балканският Медицински Съюз (БМС) е създаден през 1932 г., който успешно удържа своето съществуване до наши дни, независимо от развитието на историческите събития – войни и държавни политически различия.

Балканските форуми са посветени на актуални за региона и медицинската наука теми и ежегодно се организират във всяка балканска държава, член на БМС.

Силата и устойчивоста на БМС се дължат на участието на най-видните професионалисти и личности от различните медицински общества от балканските страни. Сред българските президенти на Националната секция на БМС могат да бъдат изредени плеада от учени, лекари и доказали се личности, сред които се открояват имената на проф. Хаджиолов, акад. Ташев, проф. Саев, проф. Странски, акад. Чудомир Начев, проф. Баев и много други, дали своя принос за развитието на българтската медицинска наука и добрите отношения между балканските народи. Основният девиз на БМС е „Мир, Здраве, Приятелство“.