Делегация на Българската академия на науките участва в честванията по случай 50-годишнината на Македонската академия на науките и изкуствата, които се проведоха в Скопие от 8 до 10 октомври 2017 г.

Благодарение на сключеното споразумение между двете академии сътрудничеството между учените се засили, каза в поздравителния си адрес председателят на БАН акад. Юлиан Ревалски. Той подчерта, че успешно са приключили 30 съвместни проекта и са стартирали още 15 за период от три години. По време на съвместната научна дейност е извършена значителна по обем научноизследователска работа със съответни анализи, експертизи, констатации и изводи. Постигнати са високи научни резултати, включително нови научни открития в областта на информационните, природните, обществените и хуманитарните науки, отбеляза още акад. Ревалски и допълни, че сътрудничеството е важен пример за възможностите на науката да допринася за изграждането и развитието на добросъседските отношения между двете страни.

Председателят на МАНИ акад. Таки Фити подчерта важната роля на двете академии в процеса на подготовка и подписване на Договора за приятелство, добросъседство и сътрудничество между България и Македония. В тържественото честване участва и президентът на Македония Георге Иванов.

В делегацията на БАН в Скопие се включиха председателят акад. Юлиан Ревалски, зам.-председателят чл.-кор. Васил Николов, акад. Стефан Воденичаров и акад. Дамян Дамянов.