Институтът по микробиология и Институтът по органична химия с Център по фитохимия към БАН са организатори на третата международна конференция на тема „Използване на природните продукти: от растенията до аптечния рафт”, която ще се проведе от 18 – 21 октомври в Банско. Научната програма включва пленарни заседания, презентации и постерни сесии, покриващи широк спектър на приложение на растенията с особен акцент върху устойчивото използване на природните продукти и модерни аналитични платформи. Над 350 експерти от 60 държави от целия свят ще дискутират последните постижения в областите:

Съхранение и устойчива употреба на природните ресурси;

Билкови лекарствени средства и добавки;

Метаболомика;

Химия на природните продукти;

                                                         Медицинска химия

                                                         Молекулярна биология и генно инженерство

                                                         (Етно)ботаника и (Етно)фармакология

                                                         Фармакокинетика и фармакодинамика

                                                         Растителна биотехнология

                                                         Токсикология

Поканени са за участие български и чуждестранни учени от престижни научни институции със значим принос в тези области.

Повече информация за събитието на интернет адрес: http://www.icnpu.com/2017/