На 7 ноември 2017 г. в Големия салон на БАН, ул. „15-ти ноември“ №1, София, ще се проведе информационен ден за разясняване на условията за кандидатстване по схемата за Обмен на персонала от изследователи и иноватори от дейностите Мария Склодовска-Кюри, конкурс H2020-MSCA-RISE-2018.

Програма на събитието: тук

Онлайн регистрация ТУК