Научна конференция „Национална и регионална икономика – актуално състояние, потенциал, перспективи” се проведе в Казанлък на 20 и 21-ви октомври. Организатори на форума бяха Регионалните академични центрове на Българската академия на науките в Казанлък и Стара Загора и Община Казанлък.

Лектори на научната конференция от страна на академичната общност бяха академиците Стефан Воденичаров, Ячко Иванов, чл. кор. проф. Димитър Димитров, професорите Гарабед Минасян от ИИИ към БАН, Росица Рангелова от ИИИ-БАН, Стоян Тотев ИИИ-БАН, Румен Каканаков от Централната лаборатория по приложна физика в Пловдив и други. Участваха и представители на бизнеса, общината, културните институции и туризма.

Докладите на научната конференция бяха посветени на регионалните различия в България и европейските перспективи, научните разработки в Индустрия 4.0 и дигиталните фабрики на бъдещето, задвижвани от научните постижения, перспективите и актуалните проблеми пред професионалното образование у нас, на формите на взаимодействие между фирмите и местната власт и други. Специален акцент на форума бяха дискусията и докладите за научните разработки и съвременните технологии при нанясането на износоустойчиви покрития върху инструменти в машиностроенето, както и на фирменото поведение и отрасловите приоритети и успешният тандем наука и бизнес като основен фактор за иновативните процеси.

Демонстрираните разработки предизвикаха голям интерес сред представители на регионалния бизнес, културните и образователни институции, местната администрация, граждани.