Институтът за български език „Проф. Л. Андрейчин“ при Българската академия на науките организира ежегодния форум „Българска граматика“. През тази година темата е „Интердисциплинарността в изследванията на българския език“, а съорганизатор е  Софийският университет „Св. Климент Охридски“. Форумът ще се проведе на 26 октомври 2017 г. (четвъртък) от 10 до 17 ч. в Големия салон на  Института за български език към БАН (бул. „Шипченски проход“ № 52, бл. 17).

В дискусията ще бъдат разгледани въпроси, свързани с обогатяването на теоретичните подходи и методите за изследване на езиковата система, както и с отчитането на широк кръг от извънезикови фактори, отразяващи социални, психологически, когнитивни и др. особености на носителите на езика. Във форума участват езиковеди от Института за български език, Софийския университет, Нов български университет, Норвежкия научно-технологичен университет, Великотърновския университет, Пловдивския университет, Университета за архитектура, строителство и геодезия, Университета по библиотекознание и информационни технологии и др. С програмата на форум „Българска граматика“ можете да се запознаете ТУК.