В Деня на народните будители учени от БАН се включиха в организираното от синдикатите на учените и работещите в областта на науката митинг шествие под надслов „Да продължим делото на народните будители – да съхраним науката в България“.

Във връзка с честването бяха поднесени венци пред паметниците на Стефан Стамболов, Васил Левски и св. св. Кирил и Методий. Представители на шествието връчиха искания в Министерството на финансите, Министерски съвет и в Народното събрание.

Исканията са свързани с това да се изпълнят поетите ангажименти от правителството и парламента в програмата 2020 и стратегиите за научни изследвания и висше образование  за ускорено публично финансиране на науката –  1% от БВП до 2020 г. при предвидени 0,18% за 2018 г.; изискванията на Европейския съюз за преодоляване на изоставането на науката в общността чрез засилено публично финансиране – 5 – 6% от БВП, чрез въвеждането им в националните програми и стратегии и допълнително заделяне от държавния бюджет за 2018 г. на 75 млн. лева за наука и научни изследвания за осигуряване на средната работна заплата на работещите в науката, равна на средната за страната.