Разград бе домакин на традиционната двудневна научна конференция с международно участие под наслов „Индустрия 4.0. Бизнес среда. Качество на живот”, която се състоя на 3 и 4 ноември. Форумът се организира съвместно от Русенски университет – филиал Разград, Регионален академичен център на БАН – Разград и Съюз на учените в България – клон Разград и се проведе под патронажа на кмета на града д-р Валентин Василев.

На откриването на конференцията присъстваха Гюнай Хюсмен – областен управител на област Разград, д-р Валентин Василев – кмет, Надежда Радославова – председател на Общински съвет, проф. д-р Пламен Даскалов – зам.-ректор по развитие, координация и продължаващо обучение на Русенския Университет, представители на Дома на науката и техниката, много преподаватели от различни университети на страната, докторанти, студенти, представители на бизнеса и медиите.

На заседанията на двете секции бяха представени 49 доклада с актуална научна и производствена тематика от областта на химичните технологии, биотехнологиите и хранителните технологии. В конференцията взеха участие и учени от чужбина, както и представители на фирми от региона.

Авторите на най-добрите доклади бяха отличени с грамота и Кристален приз The Best Paper, това са: „Определяне на фенбуконазол в ябълки /златна превъзходна/ от различни региони” на Везирка Янкулоска и колектив от Македония и „Пореста структура на въглени от агро-отпадъци” с автори Ления Гонсалвеш и колектив от Университет „Проф. д-р Асен Златаров” гр. Бургас. В категорията за млади учени и докторанти наградени са докладите на Борис Колесников от Санкт-Петербургски държавен технологически институт на тема „Млякокоагулираща активност на базидиомицетни гъби” и на младата докторантка от Пловдивски университет Мария Френкева на тема „Пълно отнасяне на 1H и 13C ЯМР спектри на (9H-флуорен-9-ил)-карбамид”.

За гостите на конференцията беше организирана и културна програма включваща посещение на интерактивен музей „Абритус” и художествена галерия „Проф. Илия Петров”.