Екип от Института по молекулярна биология „Академик Румен Цанев” – БАН в състав: акад. Иван Иванов, доц. Геновева Начева и гл. ас. Стефан Петров, е носител на наградата „Изобретател на годината 2017″ в категория „Химия и биотехнологии”. Отличието беше присъдено от Патентното ведомство за патента „Супресор на ендогенния човешки гама-интерферон”.

„Супресор на ендогенния човешки гама-интерферон“ е нов подход за терапия на автоимунните заболявания. Институтът по молекулярна биология “Акад. Румен Цанев” – БАН е основател и водеща национална научна институция в областта на молекулярната биология и се ползва с международна известност и престиж.

Двама учени от БАН бяха вписани в Златната книга на българските откриватели и изобретатели за цялостния им принос към техническите и естествените науки и изобретателска дейност – проф. Димитър Карастоянов и проф. Христо Крачанов.