Научна конференция „Образование, наука, иновации“ се проведе във Варна на 13 ноември. Организатори на форума бяха Регионалният академичен център на Българската академия на науките във Варна и Община Варна. Конференцията откриха председателят на БАН акад. Ревалски, заместник-кметът на община Варна Коста Базитов и областният управител Стоян Пасев.

С лекции във форума участваха академиците Васил Сгурев и Ячко Иванов, чл. кор. проф. Димитър Димитров, проф. Гарабед Минасян от Института за икономически изследвания – БАН, проф. Васил Кавърджиков от Института по механика – БАН, Румен Кишев от център по хидро и аеродинамика – БАН, Снежана Мончева от Института по океанология – БАН, Георги Георгиев Институт по металознание, съоръжения и технологии – БАН и Иван Иванов от Националния институт по метеорология и хидрология – БАН. В работата на конференцията се включиха и представители на бизнеса, както и на общините Варна и Провадия.

Докладите на научната конференция бяха посветени на перспективите и актуалните проблеми на средното средно професионално и висше образование у нас, връзката на висшето образования с науката и индустрията, както и на формите на взаимодействие с институтите на Българската академия на науките.