Институтът по органична химия с Център по фитохимия – БАН (ИОХЦФ-БАН) се включи в кампанията „Българската академия на науките представя своите институти“. Събитието откри заместник-председателят на БАН чл.-кор. Константин Хаджииванов. Той подчерта, че по данни на SCOPUS Институтът по органична химия с Център по фитохимия е на седмо място в България по световноразпознаваема научна продукция.

Общо 83 изследователи работят в лабораториите на ИОХЦФ, като 30 на сто от тях са на възраст под 35 години. Това съобщи научният секретар проф. Маргарита Попова и представи най-значимите постижения в областта на органичната химия. Средногодишният брой на научните публикации е 120, а цитиранията са 2 200, като 85% от тях са с импакт фактор. Учените от Института работят в сътрудничество със свои колеги от Европа, Азия, САЩ и Африка, допълни още проф. Попова.

Директорът на ИОХЦФ проф. Светлана Симова представи носителката на наградата за най-млади учени „Акад. Иван Евстратиев Гешов“ за 2017 г. в направление „Нанонауки, нови материали и технологии“ ас. Радостина Иванова и най-младата стипендиантка по Националната програма „За жените в науката“ на L’Oréal и ЮНЕСКО ас. д-р Изабела Генова.

По време на събитието бяха изложени щандове с нови научни и приложни разработки на учени от Института. Показани бяха растения, отгледани в лабораторни условия, както и изолирани от тях продукти. В ИОХЦФ се поддържа инвитро колекция от лечебни, ароматични и ядливи растения, характерни за флората на Балканския полуостров и Средиземноморския район на Северна Африка. С помощта на недеструктивния метод „ЯМР спектроскопия“ учените осъществяват съвременни методи за бърза и надеждна идентификация на манов мед от полифлорен и на „фалшив“ от „истински“ пчелен мед. По време на представянето те говориха за полезните храни, както и кога да се използват захар, фруктоза, стевия или други подсладители. Институтът е осъществил разработки на лекарствени препарати за лечения на дълбоки рани, както и иновативни продукти за козметиката и медицината.

Представянето продължи с посещение на лабораториите на Института, където учените представиха последните си научни постижения. Гостите имаха възможност да разгледат 14 научни лаборатории, между които центъра по ЯМР спектроскопия; лабораторията за екстракция на медицински и ароматични растения със свръхкритичен въглероден диоксид; синтетичните лаборатории за биорафинерия и трансформации на природни продукти; лабораториите със спектрална апаратура; фитохимия; инфрачервена спектроскопия и още други.

Проф. д-р Павлета Шестакова изнесе доклад за работата на ЯМР спектрометъра, който е най-мощният у нас, и разкри любопитни аспекти от изследванията, които се осъществяват с него  – в областта на био- и нанотехнологиите, анализ на различни продукти и други.

На 16 ноември 2017 г. в Института ще се проведе традиционната годишна научна сесия. Младите учени и докторанти ще представят постери за своите разработки през последната година.