Институтът за държавата и правото – БАН ще отбележи своята 70-годишнина на 28 ноември, вторник, от 14:00 часа в Големия салон на Българската академия на науките. Тържественото събрание ще открие проф. Стефка Наумова.

Доклади ще изнесат и.д. директорът на Института проф. Ирена Илиева и и.д. научният секретар д-р Петър Бончовски.