Институтът за държавата и правото отбеляза своята 70-годишнина с тържествено събрание на 28 ноември в Големия салон на БАН. По случай честването бяха прочетени поздравителни адреси от президента на Република България Румен Радев, омбудсмана Мая Манолова, ректори на университети, Съюз на юристите в България, Съюз на учените в България, Българска асоциация по криминология и други.

По време на церемонията заместник-председателят на БАН чл.-кор. Васил Николов прочете поздравителен адрес от акад. Ревалски, в който той изтъкна, че това е единствената научна организация в Академията, която осъществява фундаментални и приложно-научни изследвания в областта на правото. И допълни: „Институтът за държавата и правото работи по важни и актуални за българската държава и общество научни теми. Той осъществява активна, научна, експертна и консултантска дейност в помощ на органите от законодателната, изпълнителната и съдебната власт.“

Изпълняващият длъжността директор на института проф. Ирена Илиева представи историята на ИДП и акцентира върху експертната дейност на института. Тя включва изготвяне на концепции, програми, становища, консултации за усъвършенстване на българското законодателство. Институтът изготвя повече от 50 експертни становища всяка година, някои от които са предназначени за международни организации и институции.

Научният секретар гл. ас. д-р Петър Бончовски представи основните аспекти на трудовете на учени от Института през последните 10 години, които са насочени към конституционното, търговското, застрахователното, данъчното, семейно и административно право, международно право и право на ЕС и други.  Като особени сфери на интереси, с определена степен на иновативност, които и определям като същностни за института са социологията на правото, джендър политиките, основните права и свободи включително религиозните права и свободи, миграцията и българските общности зад граница – допълни той.

Институтът за държавата и правото засвидетелства своята благодарност, като връчи на бившите директори почетни плакети за дългогодишната им работа в Института.