Националната научна конференция „Геонауки 2017“ ще се проведе на 7 и 8 декември от 10 чaса в Аулата на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Тя се организира от Българското геологическо дружество и Геолого-географския факултет на СУ, съвместно с Института по минералогия и кристалография и Геологическия институт при БАН.

Тази година тя е посветена на 125 години от рождението на видния геолог и петрограф академик Страшимир Димитров (1892-1960) и на 110 години от рождението на бележития геолог, тектоник и стратиграф академик Еким Бончев (1907-1992). Конференцията се провежда под почетното председателство на академиците Тодор Николов, Иван Загорчев и Илия Бручев и ще бъде открита с пленарен доклад на акад. Тодор Николов на тема: „Академик Еким Бончев – висините на един житейски път“ и на доц. Янко Герджиков: „Съвременен поглед върху някои от идеите на Страшимир Димитров в областта на регионалната геология“.

Широкият тематичен спектър на конференцията „Геонауки 2017“ включва научни доклада в областта на тектониката и регионалната геология, на петрологията и геохимията, на хидрогеологията и инженерната геология, на минералогията и находищата на минералните суровини, на геофизиката, на палеонтологията, стратиграфията и седиментологията, на геоложкото наследство и археогеологията (www.bgd.bg). В конференцията ще участват колеги от Белградския университет, Сърбия, с доклади в областта на хидрогеологията и геоложкото наследство. Конференциите „Геонауки“ са сред най-престижните национални научни събития в областта на геоложките науки и форум за ежегодна среща на общността.