Институтът за исторически изследвания – БАН отбеляза своята 70-годишнина на 5 декември в Големия салон на БАН с научна конференция на тема „Историческата наука пред съвременните предизвикателства”. В нея взеха участие както учени от Института, така и от други звена на БАН, на СУ „Св. Климент Охридски” и други. Те представиха доклади, които обхващат развитието на историческата наука в България и по света през периода от края на Втората световна война до днес.

Институтът се стреми да отстоява мястото си на важен специализиран академичен център, който изследва „корените на българската нация, с нейната вековна съдба, с нейния принос в европейската и световната цивилизация”. Публикационната дейност е мащабна и разнообразна. Двете списания „Исторически преглед” и Bulgarian Historical Review” продължават да поддържат високо професионално ниво. В днешни дни усилията са насочени към все по-ясно вписване на българската история в европейската, към обогатяване на темите и методологическия инструментариум. Стремежът на Института за исторически изследвания е чрез своята дейност да спомогне за създаването в България на „общество на знанието”.

По време на официалното откриване проф. Йоана Спасова, научен секретар на направление „Културно-историческо наследство и национална идентичност“ – БАН, поднесе поздравление от името на ръководството на Академията. Изминалите години могат да бъдат повод не само за традиционната за историците ретроспекция и представяне на миналото, за изграждане, дискутиране и доказване на нови тези, но и за осмисляне и справяне с големите съвременни предизвикателства пред историческата наука – сподели тя.

Институтът за исторически изследвания получи поздравителни адреси от институти на БАН, университети, Военна академия, както и от много чуждестранни партньорски институти – Институт за световна история при Китайската академия за обществени науки, институти на Руската академия на науките, Академията на науките на Чешката Република, Унгарска академия на науките, Румънска академия на науките, Философски факултет на Карловия университет в Прага, Унгарски културен институт, Харковски държавен университет.

Събитието е съпътствано с документална изложба, озаглавена „70 години живяна история”, която представя развитието на Института за исторически изследвания в образи и дати – от неговото основаване през далечната 1947 г. до днес.