Посвещава се на Деня на Института за литература (21 ноември) и се представя в навечерието на председателството на България в Европейския съюз

От 13 до 17 ноември 2017 г. в Словенската академия на науките и изкуствата в Любляна бе показана изложбата „България – светилище на словото“, организирана от Института за литература – БАН и Института за словенска литература при Научноизследователския център ‒ САНИ по двустранния проект между двата института. Автори на изложбата са проф. Анисава Милтенова и проф. Мария Йовчева, експозицията бе представена от доц. Елена Томова.

На откриването присъстваха представители на словенски научни институти, партньори по проекта, преподаватели и студенти от Люблянския университет, музейни специалисти, български културни дейци, живеещи в Словения.

Изложбата бе включена в културната програма на 36-ия международен симпозиум „Obdobja”/„Епохи”.