Председателят на Българската академия на науките акад. Юлиан Ревалски награди проф. дбн Параскева Михайлова с отличителен знак за заслуги към БАН.  За мен е чест да връча тази награда на проф. Михайлова за високите й научни постижения в областта на еволюцията на двукрилите насекоми и за приноса й  към организацията на научните изследвания в БАН, каза акад. Ревалски.

Проф. Михайлова благодари за отличието и заяви, че е оценката е не само за нейната научно-изследователска дейност, а и за всички колеги, с които са обсъждали получените резултати.

 

Проф. Параскева Михайлова работи в Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания на БАН. Автор е на над 200 научни публикации, 80 от тях са с импакт фактор. Проф. Михайлова е била гост-лектор в университетите в Гьотинген, Майнц, Торино, Милано, Гренобъл, Виена и др.