Поредицата Historia naturalis bulgarica получи нов ISSN и вече е електронно списание със свободен достъп.

Historia naturalis bulgarica публикува оригинални научни статии, обзорни статии и кратки съобщения в областта на зоологията, ботаниката, палеонтологията, геологията и оригинални статии по музеология, история на природознанието, информации за музейни колекции, както и рецензии на книги и биографични бележки.

В сайта http://www.nmnhs.com/historia-naturalis-bulgarica/ е публикуван първият брой от новото електронно издание с ISSN 2603-3186.

Там може да се намери и съдържанието на излезлите до момента печатни книжки. До края на месец февруари ще бъдат публикувани и текстовете на всички статии от общо 23 печатни книжки, излезли от 1989 досега.

С изискванията към авторите може да се запознаете на: http://www.nmnhs.com/historia-naturalis-bulgarica/display.php?id=author-guidelines.

За връзка с редакционната колегия: hnb_editor@nmnhs.com.