Институтът за български език при Българската академия на науките участва в създаването на системата Преводач за Председателството на Съвета на ЕС, която от днес е достъпна от уеб страницата на Българското председателство.

Преводач предлага превод на текстове, документи и уеб сайтове с помощта на платформата eTranslation на Механизма за свързване на Европа, която осигурява автоматичен превод между всички официални езици на ЕС. За да се осигури по-ясен и близък до естествения език превод, в допълнение са създадени системи за автоматичен превод между български и английски, които са основани на невронни мрежи и използват изкуствен интелект.

Преводачът за Председателството на Съвета на ЕС е разработен в рамките на европейския проект CEF Automated Translation for the EU Council Presidency от латвийската компания Tilde, Института за български език при Българската академия на науките и Виенския университет.

Преводач можете да разгледате и да използвате на адрес https://eu2018bg.bg/en/translation.