Институтът за литература – БАН и Националният литературен музей отбелязват 140-годишнината от рождението на Пейо. К. Яворов. Тържественото откриване на честванията се състоя на 11 януари в Големия салон на централна сграда на БАН.

Директорът на Националния литературен музей Атанас Капралов поздрави гостите. Има едно възлово събитие без чието случване не бих имал смелостта да се изправя пред тази трибуна… На 19 октомври 2017 г., по случай деня на св. Иван Рилски, ние отворихме отново къщата-музей Пейо Яворов тук в София, само че с материализираното върху експозиционната ù площ реално уважение и почит към уникалния творец – подчерта той.

Доц. Елка Трайкова, директор на Института за литература при БАН, разказа за живота и дейността на големия български поет, избрал трагичното неподчинение пред живота, обществото и смъртта. Проф. Михаил Неделчев произнесе академично слово, озаглавено „Яворовото преминаване през света“. Поздравителен адрес от името на Председателя на БАН акад. Юлиан Ревалски към организаторите и участниците в тържеството прочете чл.-кор. Васил Николов. Организаторите връчиха и наградите от Националния ученически конкурс за есе „Душата ми е пленница…“, в който участие са взели над 100 ученици от цялата страна.

Честването на годишнината продължи с двудневна научна конференция под наслов „Между денят и тмата…“, която се проведе в централната сграда на БАН и в Института за литература. Участие в нея взеха изследователи от много научни научни и учебни звена у нас. Конференцията е съпътствана с документалната изложба „Път, на който не съзирам края…“, в която организаторите си поставят за цел всеки от представените образи да звучи със свой собствен глас така, както ни го представя големият Яворов.