На 12 януари 2018 се проведе кръгла маса на тема „Паралелни процеси в историята на изкуствата през ХХ век“, организирана в рамките на проект на Института за изследване на изкуствата – БАН „Българският ХХ век в изкуствата и културата“, финансиран от Фонд „Научни изследвания“ с ръководител проф. д-р Йоана Спасова-Дикова.

Дискусиите обхванаха проблематика, свързана най-вече с възможните пресечни точки и взаимодействия между различните изкуства.

Полемиките по време на кръглата маса задълбочиха идеите по въпроси, свързани с възгледите относно категориите на културната история, спецификата на процесите в контекста на модерността, периодизацията, местата на паметта като инструмент в историческото изкуствознание, тезата за упадъка на „големите разкази“, нарастващата роля на крос-културните явления в съвременната културна ситуация, рисковете в тълкуванията на противоречивото идеологическо наследство на недалечното социалистическо минало, проблемите за прехода и прочие.