Поради запитвания на журналисти и с оглед възможност да подготвят необходимите материали за участие в конкурса, се удължава срокът до 9 март 2018 г.

Ще бъдат присъдени награди в три категории:

  • Публикации в печатни медии (вестници и списания)
  • Публикации в онлайн медии (информационни агенции и интернет медии)
  • Публикации в електронни медии (радио и телевизия)

Условия на конкурса:

  • Материалите трябва да бъдат публикувани или излъчени в ефир в периода от 01. 2017 г. до 31. 12. 2017 г.
  • Приемат се номинации за принос в популяризирането на дейността на БАН на материали, публикувани или излъчени в национални и регионални медии.
  • Участниците в конкурса могат да изпращат неограничен брой материали.
  • Приемат се автономинации на журналисти и номинации от медии за журналист/и.
  • Кандидатурите е необходимо да съдържат: професионално CV, материалите (фотокопия, CD, DVD или флаш памет) и придружително писмо за участие в конкурса с опис на материалите, подписано от кандидата или от оторизиран представител на номиниращата организация.

Жури ще определи наградените в трите категории. Класираните на първо място във всяка от категориите ще получат грамота и парична награда в размер на 850 лв.

Кандидатури се приемат в деловодството на БАН – Администрация с адрес: София, 1040, ул. 15 ноември, №1. Изпратените по пощата кандидатури за журналистическия конкурс да са с пощенско клеймо не по-късно от 9.03.2018 г.