Преписка идентиф. номер: ЗОП 187 – 1

Дата на създаване: 30.01.2018 г.

Срок за получаване на офертите:

09.02.2018 г. (петък), 17:30 часа.

Съобщението е публикувано на 30.01.2018 г. в 16:00 часа.

ИмеРазмерДата на добавянеДата на промяна
Приложения номер 1 – 5 към Договор номер ДУ-52 от 19.07.2018 г. 7.00 MB27.07.2018 в 13:3827.07.2018 в 13:38
Договор номер ДУ-52 от 19.07.2018 г. за изпълнение на поръчката 3.88 MB27.07.2018 в 13:3727.07.2018 в 13:37
Изменение по чл. 194, ал. 2 от ЗОП на утвърден на 02.03.2018 г. Протокол за избор на изпълнител по Обява на БАН № ЗОП 187-1 от 30.01.2018 г. 957.91 KB05.07.2018 в 13:1805.07.2018 в 13:19
Протокол по чл. 97, ал. 4 от Правилника за прилагане на ЗОП от работата на конкурсната комисия 2.04 MB07.03.2018 в 16:3507.03.2018 в 16:35
Еднолинейна схема на ТП и кабелите в НК - 2 на БАН (Приложение № 1.6) 1.44 MB30.01.2018 в 15:2430.01.2018 в 15:27
Обява № ЗОП 187-1 / 30.01.2018 г. по чл. 187, ал. 1 от ЗОП 134.50 KB30.01.2018 в 15:2430.01.2018 в 15:25
Документация изх. № 63-00-146 / 30.01.2018 г. към Обява № ЗОП 187-1 / 30.01.2018 г. по чл. 187, ал. 1 от ЗОП 1.82 MB30.01.2018 в 15:2430.01.2018 в 15:26
Обява № ЗОП 187-1 / 30.01.2018 г. по чл. 187, ал. 1 от ЗОП 1.34 MB30.01.2018 в 15:2430.01.2018 в 15:24
Документация изх. № 63-00-146 / 30.01.2018 г. към Обява № ЗОП 187-1 / 30.01.2018 г. по чл. 187, ал. 1 от ЗОП 1.27 MB30.01.2018 в 15:2430.01.2018 в 15:26
Еднолинейна схема на ТП и кабелите в НК - 1 на БАН (Приложение № 1.5) 401.54 KB30.01.2018 в 15:2430.01.2018 в 15:26