Единственото в България академично научно списание в областта на изобразителните изкуства, театъра и екранните изкуства Проблеми на изкуството отбеляза своя 50-годишен юбилей. Събитието се състоя на 30 януари в галерия „Академия“ на Националната художествена академия.

Директорът на Института за изследване на изкуствата доц. Емануeл Мутафов и главният редактор проф. Бисерка Пенкова разказаха за развитието на изданието през годините. Поздравителен адрес от името на Председателя на БАН акад. Юлиан Ревалски прочете чл. кор. Васил Николов. „През годините списание Проблеми на изкуството доказа, че има капацитет и потенциал да устоява на изпитанията на деня. То доказа, че има не само богата история, но и светло бъдеще!“ – подчерта той. Редакционната колегия получи поздравления също от Института за литература – БАН, списание „Български фолклор“, Нов български университет, Кирило-методиевски научен център на БАН и други.

По време на официалното честване заместник главния редактор проф. Камелия Николова и проф. Ингеборг Братоева представиха последните два броя на списание Проблеми на изкуството – брой 3 и юбилейния 4-и брой.

От своя първи брой, излязъл от печат през май 1968 до днес списанието има 200 редовни и два извънредни броя и задава научния тон в изучаването на историята на визуалните изкуства в у нас и по света. То е трибуна за последните научни търсения на широк кръг от български и чуждестранни автори – както утвърдени, така и млади учени. Списанието акцентира върху изследвания, които поставят българското изкуство в контекста на Европа и Балканите.