На 1 февруари 2018 г. президентът на Европейския съвет за научни изследвания (European Research Council – ERC) проф. Жан-Пиер Бургиньон посети Българската академия на науките и представи пред научната общност възможностите за финансиране на проекти и изследвания, които организацията предлага.

Целта на посещението на проф. Бургиньон е увеличаването на обсега на учените, които могат да кандидатстват, както и да представи новите програми на Европейския съвет за научни изследвания.

Неговата презентация предизвика интерес и в последвалата дискусия той даде конкретни препоръки и насоки.

Европейският съвет за научни изследвания отговаря за разпределението на значителна част от европейското финансиране, свързано с индивидуални грантове на учени от всички страни и националности, които искат да провеждат научни изследвания в Европа.

За повече информация: https://erc.europa.eu/

Презентацията на проф. Жан-Пиер Бургиньон можете да видите тук: ERC.JPB.Sofia.1.2.2018