На 9 февруари (петък) в 10:00 часа в Големия салон на БАН ще се състои тържествено откриване на Научната конференция с международно участие «Българското музикознание – ретроспективи и перспективи (70 години музикознание в БАН)».

Конференцията е посветена на 70-годишнината от началото на дейността на Института за музика с музей, чийто приемник днес е сектор «Музика» на Института за изследване на изкуствата – БАН. Научната й програма ще се проведе на 9 февруари (10:30 – 16:30) в Големия салон на БАН, 10 и 11 февруари (10:30 – 16:30) в Института за изследване на изкуствата.

В конференцията ще участват с доклади 40 музиколози както от Института за изследване на изкуствата, така и от други академични институции в България (НМА «Проф. Панчо Владигеров», АМТИИ, СУ «Св. Климент Охридски», ЮЗУ «Неофит Рилски», ВТУ «Св.св. Кирил и Методий») и чужбина (Германия, Франция, САЩ, Канада, Русия, Сърбия, Македония).

Освен докладите по основната тема (свързани с историята на сектора и на науката за музиката в България), ще бъдат представени и изследвания в основните области на музикознанието – музикална теория, история, етномузикология.