От 6 до 8 февруари 2018 г. в София се проведе COST училище по проект CRM Extreme (СА15102, http://www.crm-extreme.eu/WP/2018/01/09/sofia-training-school-6th-8th-february-2018/). Организатори бяха екипи от Института по катализ – БАН и от ТУ-София. Домакинството на COST училището е свързано с укрепване на международно сътрудничество и популяризиране на възможностите за заместване на критичните материали във високотехнологични метали и сплави. То е пряко насочено към повишаване на квалификацията на младите изследователи и към подобряване на възможностите за успешната им научна кариера. Проектът е добър пример за силни български позиции в COST акция.

Училището беше открито от отговорника за провеждане на обучението доц. Зара Желева от ИК-БАН. Приветствие към участниците отправи г-жа Златина Карова – национален координатор на мрежата от МОН, проф. Росица Николова – председател на комисията за младите учени към ОС на БАН и проф. Татяна Табакова – зам.-директор на ИК-БАН.

В училището се включиха 12 лектори, които са водещи учени и индустриалци, работещи по проблемите на заместване на критичните суровини във високотехнологични материали при екстремни условия (много високи/ниски температури, високо налягане, триене, износване, радиация и др.). 43 млади учени и докторанти от 25 страни повишиха познанията си за върховите постижения на науката и технологиите за решаване на тези важни за европейската икономика въпроси, както и за различните предизвикателства при рециклиране и следващо използване на критичните суровини за създаване на устойчиви решения и циркулярна икономика. По време на мероприятието бяха обсъдени и възможности за бъдещо сътрудничество и подготовка на съвместни проекти.