Логото трябва да е разпознаваем графичен знак, символизиращ основната цел на УчИ-БАН – да даде възможност за изява и развитие на учениците, които имат склонност към изследователска дейност и творчество в някоя от областите на науката, изкуството и техните приложения.

Мотото на Ученическия институт на БАН е: „Изследвайки, научаваш повече!“

Условия на конкурса за лого на УчИ-БАН:

  • В конкурса могат да участват само ученици.
  • Предложенията могат да са разработени индивидуално или от колектив.
  • Един автор/ авторски колектив не може да участва с повече от две предложения за лого.
  • Предложенията трябва да включват черно-бял и цветен вариант, всеки в два файлови формата, EPS и PDF (резолюция 300 dpi, прозрачен фон). Предложенията трябва да са придружени с описание на основната идея на автора/авторите.

Постъпилите предложения ще бъдат разгледани и класирани от експертно жури. Оценяването ще става по следните критерии: оригиналност на идеята и изпълнението, атрактивност, яснота, връзка с науката, изкуството и с живота на учениците. Не се  препоръчва използване на стилизации на колби, епруветки, лица на известни учени и други износени клишета.

Материалите можете да подавате онлайн на сайта на БАН: http://www.bas.bg/ученически-институт-на-бан/ или да изпратите по пощата на адрес:

Ученически институт на БАН: ул „15 ноември, № 1, София 1040.

Към проектните предложения е необходимо да има придружително писмо в свободен текст с информация за автора/авторите: три имена, възраст, училище, актуална ел. поща, телефон за връзка.

Награди:

Грамота и парична награда ще получат класираните от първо до трето място проекти за лого на УчИ-БАН.

Първа награда: 350 лв.
Втора награда: 150 лв.
Трета награда: 100 лв.

Допълнително могат да бъдат връчени специални и поощрителни награди.

Срокове:

Предложения за графичен знак на Ученическия институт на БАН се приемат до 31 октомври 2018 г.

Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на страницата на БАН до 9 ноември 2018 г.

За допълнителна информация, можете да се обръщате към г-жа Елена Панчовска, административен координатор на УчИ-БАН на адрес: elena@cu.bas.bg