Изложба „Освобождението – поглед от Космоса“ по повод 140 години от Освобождението на България може да бъде разгледана до 16 март 2018 г. в Българската академия на науките. Изложбата има образователен характер и представя чрез съвременни спътникови изображения, исторически карти и картографски продукти, места на значими военни действия по време на Руско-турската освободителна война (1877-1878 г.).

Заместник-председателят на БАН чл.-кор. Костадин Ганев и директорът на Института за космически изследвания и технологии чл.-кор. Петър Гецов откриха експозицията, като в изказванията си поставиха акцент върху иновативното приложение на геоинформационните технологии. На откриването присъстваха ученици от училищата, които са партньори на образователната инициатива „Космическо училище“ и други столични училища.

Изложбата цели да привлече интереса на ученици и студенти към продуктите на картографията и продуктите, получени в резултат на наблюдението на Земята чрез изкуствени спътници и тяхното приложение в различни научни области, включително и при изучаване на миналото. Автори на десетте постера са гл. ас. д-р Стефан Стаменов и доц. д-р Ваня Стаменова от Института за космически изследвания и технологии – БАН.

За повече информация вижте www.spaceschoolbg.eu