Учените от Института по микробиология „Стефан Ангелов” представиха резултатите от новите си разработки в рамките на кампанията „БАН представя своите институти“. Събитието се състоя на 14 март в Големия салон на Българска академия на науките.

Заместник-председателят на БАН чл.-кор Костадин Ганев откри инициативата и припомни, че ИМикБ е изключително важен институт, който е водеща национална изследователска организация в областта на микробиологията и работи по най-модерните и перспективни направления.

Директорът чл.-кор. Христо Найденски представи дейността на Института, който е разпознаваем като водещ национален изследователски център по микробиология в полза на държавата и обществото. В него се провеждат на високо ниво фундаментални и приложни изследвания в областта на общата, инфекциозната и приложната микробиология, вирусологията и имунологията. Разработват се средства за борба с микроорганизми, свързани с патогенезата на социално значими заболявания, за лечение на автоимунни заболявания, както и методи за получаване на биологично-активни вещества с приложение в медицината, хранително-вкусовата и фармацевтичната индустрия.

През изминалата 2017-а година учените от Института са работили по 73 проекта, от които 58 са национални и 15 международни. Най-мащабният от тях –  PlantaSYST „Изграждане на Център по растителна системна биология и биотехнология”, финансиран от Хоризонт 2020, беше представен от неговия ръководител доц. Милен Георгиев.

Презентации за своята научна работа изнесоха и младите учени от Института по микробиология: д-р Петя Великова е изолирала 36 нови щама млечнокисели бактерии от ферментирали хранителни продукти; д-р Женя Митева-Сталева изследва причините за стареенето на клетките, причинено от студов стрес при антарктически гъби; д-р Петя Ганова проучва още една възможност за лечение на ревматоиден артрит; доц. Андрей Чорбанов разработва противогрипни ДНК ваксини; доц. Милен Георгиев изолира биологично активни молекули от медицински ароматни растения – драконов нокът, а гл. ас. д-р Андрей Марчев използва иновативен биотехнологичен подход за откриване на нови противоракови молекули от коренища на растението златен корен.

По време на събитието се връчи и ежегодната награда на фондация „Акад. проф. д-р Стефан Ангелов“ за изявен млад микробиолог. Тази година наградени са двама – д-р Петя Ганова и асист. Людмила Димитрова. Почетен плакет на името на акад. проф. д-р Стефан Ангелов за дългогодишен принос към Института получиха доц. Любка Думанова и доц. Иван Симеонов.