Том 34 на поредицата „Известия на Института за исторически изследвания” беше представен в Националната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий”. Изданието е резултат от международния научен проект на Института – „Ролята на елитите в процесите на консолидирането на нациите и на националното строителство“. Водещ на събитието беше проф. д-р Йорданка Гешева. Книгата беше представена от ръководителя на проекта проф. д.и.н. Тамара Стоилова, от научните рецензенти доц. д-р Росица Стоянова и доц. д-р Виолина Атанасова и от д-р Димитър Христов от Института за исторически изследвания – БАН.

Много изследвана, но и достатъчно обемна, с възможности за нови интерпретации, издирване и анализ на нови факти, опити за нови обобщения и изводи, темата предизвика оправдан интерес сред учени от България, Полша, Русия, Украйна, Унгария и Хърватия. Представените в тома техни студии и статии са посветени на проблеми, които определят мястото и ролята на националните елити в процесите на конструиране и развитие на съвременните нации. Изследвани са и техните конкретни дейности за консолидирането на националните общности и за изграждането на националните държави. Участниците в проекта предлагат неразработени теми и нов поглед върху познати проблеми, базиран върху нови източници, с отчитане на вече постигнатото в историографията.